Acta Scientiarum Polonorum seria Zootechnica

Wydanie 17(2), 2018

Oryginalne prace twórcze

Praca psa w AAI – analiza dobrostanu i komunikacji człowiek–pies 

Magdalena Rogoza, Agnieszka Boruta

Abstrakt. W pracy dokonano analizy zachowania dobrostanu psów oraz komunikacji człowiek-pies podczas pracy w terapii z udziałem zwierząt (AAI - Animal Assisted Intervention) na terenie Polski. Analizę przeprowadzono poprzez kwestionariusz utworzony w Google Forms. Analizowano: charakterystykę psa, charakterystykę właściciela/przewodnika, pracę psa oraz komunikację człowiek – pies. Pytano o: czas pracy psa, częstotliwość pracy psa w ciągu dnia i tygodnia, doświadczenia przewodnika oraz znajomości sygnałów uspokajających wysyłanych przez psa. Do analizy statystycznej wykorzystano Microsoft Office Excel 2007 oraz IBM SPSS Statistics 24. W badaniu uczestniczyło 64 respondentów. Wyniki wskazują, iż temat dobrostanu psów w AAI jest tematem niechętnie podejmowanym przez wielu przewodników psów. Konieczne jest stworzenie regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu kynoterapeuty, uregulowanie takich kwestii jak: czas pracy psa z podziałem na aktywność bierną i czynną zwierzęcia; częstotliwość pracy psa w ciągu dnia i tygodnia; znajomość behawioru psów (m.in. sygnały uspokajające, mowa ciała psa); wiek rozpoczęcia pracy psa; wiek zakończenia pracy psa.

Produkcyjność kur nieśnych w różnych systemach chowu 

Zofia Sokołowicz, Józefa Krawczyk, Magdalena Dykiel

Abstrakt. Celem badań była ocena produkcyjności kur różnego pochodzenia i statusu hodowlanego (mieszańce towarowe, rasy rodzime i Araucana) w chowie ściółkowym, wybiegowym i ekologicznym. Przeprowadzono trzy doświadczenia, w których materiał badawczy stanowiło łącznie 1200 kur w tym kury rasy rodzimej Zielononóżka kuropatwiana (Z-11), kury Rhode Island Red (R-11) i Sussex (S-66) objęte w Polsce programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt oraz kury rasy Araucana spotykane w chowie amatorskim lub ekologicznym, a także zestaw towarowy o handlowej nazwie Hy-line Brown, typowe dla chowu intensywnego. Stwierdzono istotny wpływ systemu chowu i genotypu kur na produkcyjność. Kury zestawu towarowego o handlowej nazwie Hy-line Brown osiągnęły najlepsze wyniki nieśności w systemie ściołowym i ekologicznym, przy znacznie większym poziomie upadków w porównaniu z pozostałymi nioskami. W chowie wybiegowym wśród kur R-11 nie odnotowano żadnych upadków i równocześnie najlepszą nieśność i najniższę zużycie paszy na 1 jajo. Chów kur Araucana w warunkach ekologicznych był nieefektywny, bowiem nioski uzyskały najmniejszą nieśność przy największym zużyciu mieszanki paszowej w przeliczeniu na 1 jajo.